BIMFVELIKA

U Vijećnici se 5. juna u 20 sati otvara 11. Internacionalni muzički festival “Bosna” (BIMF). Ove godine Internacionalni muzički festival “Bosna” (BIMF) ulazi u svoju drugu dekadu postojanja! BIMF je jedna od 10 zvaničnih “kulturna manifestacija od značaja za Grad Sarajevo” što je izuzetna čast i priznanje Gradskog vijeċa i Gradonačelnika Sarajeva, i to ne samo timu BIMF-a veċ i svim partnerima, sponzorima, te publici koja vjerno prati i podržava BIMF! Internacionalni muzički festival “Bosna” je prvi festival klasične muzike poslije rata u cijeloj BiH, ne samo u Sarajevu.

11.BIMF započinje novi i inovativan program “Šopen Projekt” , koji predstavlja brak između muzike i filma, kao najboljeg kulturnog proizvoda u poslijeratnoj BiH. Kao dokazani pionir, inovativna i kreativna snaga na sceni klasične muzike u BiH, i ovaj program je potpuno unikatan i inventivan jer je BIMF jedini festival klasične muzike u svijetu koji unutar svog programa njeguje filmsku muziku. Kroz ovaj program, BIMF će ‘izroditi’ mnoštvo novih muzičkih kompozicija koje će tokom svog životnog puta zauvijek ovjekovječiti kulturnu baštinu BiH i time čuvati kulturni identitet ovog podneblja, upravo na isti način na koji Šopenova muzika i dan danas, čak nakon 166 godina nakon njegovog prelaska u drugu dimenziju, čuva i štiti kulturni identitet Poljske. S druge strane, osim njegovanja kulturnog identiteta BiH, “Šopen Projekt” predstavlja kulturnu i edukativnu platform za mlade umjetnike iz Sarajeva i mlade kompozitore da grade svoju internacionalnu karijeru i uspostave svoje prve internacionalne saradnje, što je za život mladog umjetnika izuzetna stvar. Na ovaj način BIMF još jednom njeguje svoju unikatnost i inkluzivnost i predstavlja kulturni most između Sarajeva i BiH i internacionalnih umjetnika.

BIMF-ov tradicionalni Muzički kamp za djecu ove godine nastavlja specijalni program “Koracima Betovena” koji je udružen s novim programom “Ja VOLIM solfeđo, a ti?”. Oba programa su obogaċena prisustvom i odraslih i predstavljaju nastavak našeg rada s djecom iz SOS porodica. Na ovaj način učimo djecu da vjeruju u sebe, razvijaju samopouzdanje, i osnažujemo ih da budu jaka mlada biċa koja mogu osvojiti svijet.

BIMF u drugu deceniju ulazi s novim koncertnim prostorom – Vijeċnica, koja je simbol i Sarajeva ali i jednog doba.

1. SVJETSKO TAKMIČENJE U BiH:
U sklopu 11.BIMF-a se odvija i prvo svjetsko takmičenje za muzičku kompoziciju u BiH. Glavni član žirija je američki kompozitor John Corigliano. Internacionalni studenti ċe napisati novo muzičko djelo u toku svog boravka u Sarajevu, a pod svježim utiscima prilikom njihove prve posjete Sarajevu i BiH. Na ovaj način BIMF radi na očuvanju ali i promociji kulturne baštine i identiteta BiH, jer životni vijek svake muzičke kompozicije je vječan.
DRUGO VELIKO TAKMI ČENJE U BiH:

11.BIMF program:
5 juni, 2015. u 20h (Vijećnica)
Otvaranje festivala
Zagrebački solisti
Dirigent: Zoran Juranić
John Corigliano (počasni gost): Symphony No.2 (premijera u BiH)
Zemira Masleša: U ovoj kući samo ljubav boravi. (svjetska premijera)

6 juni, 2015. u 20h (Vijećnica)
Ursula Oppens, klavir (SAD)
Rzewski: Ujedinjeni narodi nikad neće biti pokoreni

5-12 juni, 2015
“Šopen Projekt”

5-7 juni, 2015
Muzički kamp za djecu:
“Koracima Betovena”
“Ja VOLIM solfeđo, a ti?”

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message