Kontakt forma

Info

Besplatni info telefon 0800 204 14
Antena Sarajevo 
Urijan Dedina 7 ,71000 Sarajevo 

Telefon + 387 33 251 424 ; +387 33 251 433

Fax: +387 33 268 -542

E-mail : info@antena.ba